Störningar i vatten- och avloppsförsörjning

Länkar

Obs! Om du tycker att det saknas viktiga länkar så uppskattar vi om Du  skickar dina synpunkter till redaktionen.
Föreningen Vattens länkar - Rikligt med länkar till vattenrelaterade sidor, både utländska och svenska

Akademiska institutioner, forskningsråd och liknande

CTH, Vatten Miljö Transport
KTH, Institutionen för mark och vattenteknik
Linköpings universitet, Tema V
Lunds Tekniska Högskola, Vattenresurslära
Luleå Tekniska Universitet, VA-teknik
Luleå Tekniska  Universitet, Vattenteknik
Uppsala Universitet, Hydrologen

Byggforsningsrådet (BFR)
MISTRA, Stiftelsen för Miljöstrategisk Forskning
VA-forsk
 

Statliga myndigheter, organisationer och sammanslutningar

IVL, Svenska Miljöinstitutet AB
Livsmedelsverket
Naturvårdsverket
SMHI - Statens Meteorologiska och Hydrologiska Institut
SGU - Sveriges Geologiska Undersökning
VAV - Vatten & Avloppsverksföreningen (Svensk branschförening för VA)
ÖCB - Överstyrelsen för civil beredskap

Tidskrifter

CIRKULATION - facktidning för kommunal VA
VATTEN - Föreningen Vattens tidning

För länkar till kommuner, företag, konsulter, lab  mm - se föreningen Vattens länkar ovan.
 

Senast ändrad 2001-11-26
© RiskNet/FOI