Störningar i vatten- och avloppsförsörjning

Forskning

 
Forskningsfinansiärer & uppdragsgivare

Överstyrelsen för civil beredskap (ÖCB)
Forskningsrådsnämnden (FRN)
Statens Livsmedelsverk (SLV)
Räddningsverket (SRV)
Naturvårdsverket
Byggforskningsrådet (BFR)
Stiftelsen för miljöstrategisk forskning (MISTRA)
VA-forsk
 

Forskningsorganisationer

Chalmers Tekniska Högskola (CTH)
Göteborgs universitet
Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)
Luleå Tekniska Högskola (LuTH)
Lunds universitet
 

 

Senast ändrad 2000-11-09
© RiskNet/FOI