Terrorism

Länkar

Obs! Om du tycker att det saknas viktiga länkar så uppskattar vi om Du  skickar dina synpunkter till redaktionen.

Terrorism
Forskningsorganisationer och forskningsinstitutioner
Räddningstjänst, katastrofhantering etc.
 

Terrorism

Sverige
Polishögskolans bibliotek
Svenskt dokumentationscentrum för brottsprevention och polisforskning. Här finns databaser, tidskrifter, rapporter och länkar.

Danmark
Nordiska samarbetsrådet för kriminologi - Scandinavian Research Council for Criminology
Rådet har till uppgift att visa medlemsländernas regeringar (Danmark, Norge, Sverige, Finland och Island) på områden som kan relateras till kriminologi. Syftet är att fördela forsknings- och resemedel, anordna seminarier, publicera litteratur och seminarierapporter.

Israel
Jaffee Center for Strategic Studies
Tel Aviv, Israel, Grundforskning om nationell säkerhet i Israel samt Mellanöstern.

Kanada
The International Centre for the Prevention of Crime - ICPC
Organisationen hjälper stater och städer att minska brottslighet och våld genom att lära ut brottsförebyggande åtgärder. På hemsidan finns information om brottsförebyggande åtgärder och besökare kan även göra sina resultat tillgängliga för andra besökare.

Storbritannien
Centre for the study of Terrorism and Political ViolenceUniversity of S t Andrews.
Här finns en stor samling material om terrorism och politiskt våld från mer än 100 länder. Databasen är under uppbyggnad.

USA
Center for Democracy and Technology
Lobbyinstitut i USA för demokratiskt  inflytande över elektroniska medier, bland annat öppenhet på Internet .

Emergency Response & Research Institute
Nyhetsartiklar om terrordåd, terrorism etc. världen över.

United States International Information Programs: Response to Terrorism
Amerikanska regeringens informationsavdelning.

US State Department - rapporter om terrorism i världen:

 • Patterns of Global Terrorism, 1993 (April 1994)
 • Patterns of Global Terrorism, 1994 (April 1995)
 • Patterns of Global Terrorism, 1995 (April 30, 1996)
 • Patterns of Global Terrorism, 1996 (April 30, 1997)
 • Patterns of Global Terrorism, 1997 (April 30, 1998)

 • Forskningsorganisationer och forskningsinstitutioner

  Sverige
  Kriminologiska institutionen, Stockholms universitet
  Hemsidan innehåller information om publikationer, seminarier och många bra länkar till hela världen.

  Kanada
  Department of Criminology, University of Ottawa
  På hemsidan finns information om forskningsprojekt inom institutionen och länkar.

  Norge
  Department of Criminology, Oslo Universitet
  På institutionens hemsida finns bl.a. pågående forskningsprojekt i kriminologi och publikationer.

  Storbritannien
  Institution of Criminology University of Cambridge
  En omfattande hemsida med seminarier, bibliotek, forskningsprojekt och publiceringar av forskning.

  Sydafrika
  Unisa: Department of Criminology, University of South Africa
  Kriminologiska institutionen vid Sydafrikas universitet har en hemsida där man kan hitta information om kriminologi, kriminalpolitik, projekt vid institutionen och länkar.

  USA
  Departement of Crimonology.
  California State University. Länkar om kriminologi och information om kurser finns här.

  Terrorism Research Center
  Oberoende forskningsinstitut i USA, många länkar.

  Räddningstjänst, katastrofhantering etc.

  Sverige
  Statens räddningsverk - SRV
  Här hittar man information om räddningstjänsten och riskhantering med bl.a. publikationer, utbildningar och länkar.

  Styrelsen för psykologiskt försvar- SPF
  Styrelsen bedriver forskning kring samhällskommunikation och information under såväl ostörda förhållanden som kriser. På hemsidan finns bl.a. forskningsrapporter och nyhetsbrev om krisforskning

  Australien
  Emergency Management Australia (EMA)
  EMA är en myndighet med ansvar för såväl naturrisker som tekniska risker. Myndigheten har också ansvar för olika former av katastrofinsatser. På hemsidan finns artiklar, information och mycket bra länkar till hela världen.

  World-Wide Web Hazards & Risks Virtual Library
  Hemsidebibliotek över risker med indelning efter land, typ av olycka eller katastrof.

  USA
  Disaster Resource Guide
  Katastroflänkar, litteratur och artiklar från S:t Ana, Kalifornien.

  Federal Emergency Management Agency (FEMA)
  FEMA är en federal myndighet med uppgift att genom ett riskbaserat program verka för att reducera konsekvenser för liv och egendom vid alla typer av olyckor.

  National Emergency Resource Information Network - NERIN
  Nätverk för återuppbyggnad efter katastrofer.
   

  Senast ändrad 2001-11-06
  © RiskNet/FOI