Störningar i publika telekommunikationer

Länkar


Obs! Om du tycker att det saknas viktiga länkar så uppskattar vi om Du  skickar dina synpunkter till redaktionen.

Statliga myndigheter, organisationer och sammanslutningar

PTS - Post- och telestyrelsen, förvaltningsmyndighet inom post-, tele- och radioområdena
Totalförsvarets forskningsinstitut
ÖCB Överstyrelsen för civil beredskap

Teleoperatörer

Europolitan
Telia
Comviq
Telenordia
Tele2

Övriga intressenter

Teracom
Banverket

Nyhetsbrev etc

International Telecommunication Union, ITU Newsroom
CeBIT News, CeBITS nyhetssida

Länklistor

Svensk länklista med tyngdpunkt på talkommunikation
 
 

Senast ändrad 2001-10-11
© RiskNet/FOI