Störningar i publika telekommunikationer

Forskning

 

Forskningsfinansiärer & uppdragsgivare:

PTS Post och telestyrelsen
ÖCB
Försvarsdepartementet

Forskningsorganisationer:

FOI - Totalförsvarets forskningsinstitut
 
 
 
 
 
 
 

Senast ändrad 2001-11-09
© RiskNet/FOI