Allvarlig smitta

Tidskrifter, Litteratur & Referenser

Här följer en  lista över tidskrifter och litteratur som är av intresse inom området störningar i publika telekommunikationssystem.

Obs! Om du tycker att det saknas viktiga referenser eller om Du har synpunkter på hur en litteratur & tidskriftssida skall se ut så uppskattar vi om Du  skickar dina synpunkter till redaktionen.
 

Litteratur

Svåra påfrestningar på samhället - konsekvenser för hälso-och sjukvården inom Socialstyrelsens ansvarsområde. Jan-Erik Svensson, Ariane Andersson. (Ladda ned som PDF-version här)
 
 

Tidskrifter

Emerging Infecteous Diseases
A Peer-Reviewed Journal Tracking and Analyzing Disease Trends

Senast ändrad 2001-11-26
© RiskNet/FOI