Allvarlig smitta
Länkar

Obs! Om du tycker att det saknas viktiga länkar så uppskattar vi om Du  skickar dina synpunkter till redaktionen.

Smittskydd, hälsoskydd etc

Smittskyddsinstitutet
Statens Institutt for folkehelse, Norge
Statens Serum Institute, Danmark
Folhälsoinstitutet, Finland
Public Health Laboratory Service,PHLS, England och Wales
Robert Koch Institute, Tyskland
Italian National Institute of Health/Instituto Superiore de Sanità, Italien
Instituto de Salud Carlos III, Spanien
Direcção-Geral de Saúde, Portugal

WHO
WHO,  Communicabel Diseases Surveillance and Response, CSR
Pan American Health Organization, PAHO/WHO

Centers for Disease Control and Prevention, CDC, US Departement of Health & Human Service
COC, National Center for Infecteous DiseasesUS Departement of Health & Human Service
National Institutes of Health, NIH,US Departement of Health & Human Service
National Institutes of Allergy and Infecteous Diseases, NIAID
National Foundation for Infecteous Diseases
The Society for Healthcare Epidemiology of America Inc, SHEA

Socialstyrelsen
Folkhälsoinstitutet
Läkare utan gränser, Sverige

Livsmedelshygien

Livsmedelsverket
Statens Veterinärmedicinska Anstalt

Växtsjukdomar

Lantmännen.

Biologiska stridsmedel, fredsforskning

Totalförsvarets forskningsinstitut
The Terrorism Research Center, chem/bio terrorism and respons
CBIAC, Chemical and Biological Defense Information AnalysisCenter
SIPRI - Chemical and Biological Warfare Project
Chemical and Biological Arms Control Institute Oberoende forskningsinstitut som arbetar för vapenbegränsning
The Harvard Sussex Program an CBW Armament and Arms Limitation (HSP) Internationellt samarbetsprojekt för eliminering av kemiska och biologiska vapen

Tidskrifter

The CBW Conventions Bulletin    Nyheter, bakgrund och kommentarer om kemiska och biologiska vapen
 
 

Senast ändrad 2001-11-26
© RiskNet/FOI