Redaktionen


RiskNet redaktionen utgörs av:

Peter Westrin, Forskningsledare
E-post: westrin@foi.se
Telefon: 08 5550 36 20

Staffan Molin, 1:e Forskare
E-post: stamol@foi.senexploded Ordnance (UXO): An Overview, The Federal Advisory Committee for the Development of innovative Technologies, 1996.
Telefon: 08-5550 39 22

Georg Fischer,1:e Forskare
E-post: gfischer@foi.se
Telefon: 08-5550 38 44

Anna-Lena Lövkvist Andersen, Forskare
E-post: allov@foi.se
telefon: 08- 5550 37 65

Alla verksamma vid FOI Försvarsanalys i Stockholm.
 

Textunderlag till de olika ämnesområdena:

Störningar i elförsörjningen, Åke Holmgren, Centrum för säkerhetsforskning, KTH.

Störningar i publika telekommunikationer, Åke Holmgren, Centrum för säkerhetsforskning, KTH.

Störningar i vatten- och avloppsförsörjning: Åke Holmgren, Centrum för säkerhetsforskning, KTH.

IT-relaterade hot: Eva Mittermaier och Malin Fylkner, FOI.

Kemikalieolyckor och utsläpp av farliga ämnen, Indra Svensson, FOI.

Radioaktivt nedfall, Björn Sandström, FOI. Bearbetat av Karin Jönson och Anna-Lena Lövkvist, FOI.

Översvämningar och dammbrott, Sam Johansson, Hydroresearch AB.

Allvarlig smitta, Baserat på " FOI informerar om biologiska vapen. 1995".

Terrorism, Susanna Baltscheffsky, Vetenskapsjournalisterna.
 

Senast ändrad 2001-01-18
© RiskNet/FOI