Radioaktivt nedfall
När vi tänker på nedfall av radioaktiva ämnen är det händelser som Tjernobyl 1986 och Three Mile Island 1979, som starkt bidragit till den vision vi har av sådana händelser. Det som varit normsättande för den svenska beredskapen mot nedfall av radioaktiva ämnen är just olycksriskerna vid våra fyra egna kärnkraftverk. Exemplet Tjernobyl visade dock med stor tydlighet att olyckor i kärnkraftverk inte behöver inträffa innanför vårt lands gränser för att ställa till oro och problem för Sveriges befolkning.

Andra situationer som innebär nedfall av radioaktiva ämnen

Förutom vid kärnenergiolyckor kan radioaktiva ämnen också spridas vid kärnvapensprängningar. Under det tidiga 60-talet föll ständigt radioaktiva ämnen ned i Sverige huvudsakligen till följd av de ryska kärnvapenproven på Novaja Zemlya. Kärnvapensprängningar förutsätts alltid vara avsiktliga. Åtminstone har det vad vi vet aldrig inträffat oavsiktliga kärnvapensprängningar även om det stundtals cirkulerat historier om kärnvapen på drift. Däremot har det vid två tillfällen, i Palomares, Spanien 1966 och vid Thule, Grönland 1968, inträffat att innehållet i kärnvapen spritts vid flygplanskrascher (utan att bomben briserat). I båda dessa fall var det huvudsakligen plutonium som spreds. I Spanien skedde flygplanskraschen över land och stora jordmassor fick fraktas bort. I fallet Thule skedde kraschen mot istäckt hav, vilket fick till följd att merparten av plutoniet föll till havets botten när isen smälte.

Andra scenarier

Ett annat scenario som kan leda till spridning av radioaktiva ämnen är den avsiktliga sprängningen av en strålkälla i syfte att framkalla terror. Under det tjetjenska frihetskriget hotade separatistledaren Basayev med att han hade kontroll över ett antal strålkällor som skulle sprängas på strategiska plaster i Ryssland. Ytterligare exempel på händelser som inneburit höjd beredskap för nedfall av radioaktiva ämnen är när atomdrivna rymdfarkoster störtat mot jorden eller när den ryska ubåten Kosmolets sjönk i Norra Ishavet. Vid den sista händelsen var det oro över att radioaktiva ämnen skulle frigöras i havet, som var orsaken till mätinsatser och mänsklig oro.
 
 

Textunderlag för radioaktivt nedfall se redaktionen

Senast ändrad 2001-11-26
© RiskNet/FOI