Radioaktivt nedfall
Länkar
Obs! Om du tycker att det saknas viktiga länkar så uppskattar vi om Du  skickar dina synpunkter till redaktionen.

Joniserande strålning

Radiation and Health Physics, University of Michigan
Environment, Safety & Health, U.S. Department of Energy 
AFRRI, Armed Forces Radiobiology Research Institute

Emory MedWeb (katalog över hälsorelaterade frågor)

Statliga myndigheter, organisationer och sammanslutningar

Inst. för Radiofysik, Umeå Universitet
Inst. för Medicinsk Radiofysik, Karolinska Institutet
Lund Nuclear Data WWW Service,  Lunds Universitet
Svensk Förening för Radiofysik
Statens Räddningsverk-SRV
Överstyrelsen för civil beredskap-ÖCB
Statens Kärnkraftsinspektion- SKI
Statens Strålskyddsinsitiut- SSI
Sveriges Lantbruksuniversitet, avd för Markemi och Jordmånslära

Statens Strålevern, Norge
Nuclear Safety Research, Risø Forskningscenter , Danmark
Islands Strålskyddsinstitut
Nordiska Sällskapet för Strålskydd, NSFS

Radiological Emergency Preparedness- REP (FEMA)
US Nuclear Regulatory Commission

Internationella organ

International Radiation Protection Association, IRPA
IAEA, International Atomic Energy Agency
 

Forskning, radioaktivitet, nedfall, etc.

Atomic Mass Data Center
National Nuclear Data Center, NNDC, Brookhaven National Laboratory, USA
Nuclear Energy Institute, NEI, USA
Particle Data Group
RadWare Home Page

T-2 Nuclear Information Service
Nuclear Research Institute
World Nuclear Association
TUNL Nuclear Data Evaluation Project
Uranium Information Centre, Australien
Uranium Information Center - Briefing Papers
US Nuclear Data Program, USA
Radiation Effects Research Foundations

Räddningstjänst, katastrof- och riskhantering etc.

Center for Risk Excellence, US Departement of Energy, USA
Risk Policy Program,US Departement of Energy, USA
Federal Emergency Management Agency, FEMA, USA
State Emergency Management Agency Web Sites, SEMA, USA
National Response Team, NRT, USA
Hazards & Risks Virtual Library, Australien
 

Miljö, avfall etc

Naturvårdsverket
Centre for Environmental Risk,  CER, School of Environmental Sciences, University of East Anglia,UK
Environmental Protection Agency- EPA, USA
USA National Institute of Environmental Health Sciences, USA
 

Senast ändrad 2001-11-26
© RiskNet/FOI