Radioaktivt nedfall

Forskning

Forskningsfinansiärer & uppdragsgivare:

Totalförsvarets Forskningsinstitut (FOI)
Försvarsdepartementet
Försvarsmakten
Statens Jordbruksverk
Statens Strålskyddsinstitut
Utrikesdepartementet, UD
Överstyrelsen för civil beredskap (ÖCB)
EU

Forskningsorganisationer:

Totalförsvarets Forskningsinstitut (FOI)
Försvarshögskolan
Statens Livsmedelsverk (SLV)
Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU)
Universitetssjukhuset, Malmö
Göteborgs Universitet
Linköpings Universitet
Lunds Universitet
  

Senast ändrad 2001-11-09
© RiskNet/FOI