Forum för forskning om hot och risker i samhället

   
Effekter av orkanen Mitch 1999 i Honduras
                                  © Maria Broberg-Wulff/FOI

RiskNet är ett forum för utbyte av information om forskning och annan kunskapsutveckling kring hot och risker i samhället.

RiskNet syftar till att: