Kemikalieolyckor och utsläpp av farliga ämnen

Tidskrifter, litteratur och referenser

Här följer en  lista över tidskrifter och litteratur som är av intresse inom området kemikalieolyckor och utsläpp av farliga ämnen.

Obs! Om du tycker att det saknas viktiga referenser eller om Du har synpunkter på hur en litteratur & tidskriftssida skall se ut så uppskattar vi om Du  skickar dina synpunkter till redaktionen.
 

Tidskrifter

Journal of Hazardous Materials

Journal of Loss Prevention in Process Industries
 

Litteratur

Methods for the determination of possible damage to people and objects resulting from releases of hazardous materials. The "Green Book", Committee for the Prevention of Disasters caused by dangerous substances. The Hague: Directorate-General Labour of the Ministry of Social Affairs and Employment. III CPR16E, 1992.

Vådautsläpp av brandfarliga och giftiga gaser och vätskor, Metoder för bedömning av risker (1997). Stellan Fischer, Rickard Forsén, Ola Hertzberg, Anders Jacobsson, Bo Koch, Per Runn, Lennart Thaning och Stellan Winter. FOI Rapport R-97-00490-990--SE.

Om 11 myndigheters perspektiv på olyckor och riskhantering (1993). Lars Harms-Ringdahl, Kjell Ohlsson, Institutet för riskhantering och säkerhetsanalys, Stockholm och institutionen för Arbetsvetenskap, avdelningen för Teknisk Psykologi, Högskolan i Luleå

Hot och motåtgärder vid kemikalieolyckor (1989). Jan-Olof Andersson, Petter Wulff (red). FOI rapport E 40042-4.5.

Att hantera och förutsäga risker för stora olyckor ñ En idéstudie med tillämpning på kemikaliehantering (1997). Åke Holmgren. Examensarbete vid Institutionen för Anläggning och Miljö, KTH. SRV rapport P21-210/97


 
Senast ändrad 1999-11-22
© RiskNet/FOI