Kemikalieolyckor och utsläpp av farliga ämnen

Forskning


Forskningsfinansiärer & uppdragsgivare

Kommunikationsforskningsberedningen (KFB)
Närings- och teknikutvecklingsverket (NUTEK)
Sjöfartsinspektionen
Statens räddningsverk (SRV)
Styrelsen för svensk brandforskning (BRANDFORSK)
Vägverket
Överstyrelsen för civil beredskap (ÖCB)
Rådet för arbetslivsforskning
EU

Forskningsorganisationer

Chalmers Tekniska Högskola
Effekt Management AB
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI)
Göteborgs universitet
Handelshögskolan i Stockholm
Herrbeta Järnvägskonsult
Högskolan i Karlstad
Institutet för Riskhantering och Säkerhetsanalys (IRS)
Institutet för Transportforskning
IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Kungliga Teknisk Högskolan (KTH)
Lunds Tekniska Högskola
Lunds universitet
Det Norske Veritas
SSPA Maritime Consulting
SMHI - Statens Meteorologiska och Hydrologiska Institut
Statens Provnings och Forskningsinstitut
  

Senast ändrad 2002-02-10
© RiskNet/FOI