IT-relaterade hot

Länkar

Nedan följer ett antal länkar till internetresurser på nätet. Dessa är  av såväl myndighets som kommersiell, forskningsmässig och militär karaktär.

Obs! Om du tycker att det saknas viktiga länkar så uppskattar vi om Du  skickar dina synpunkter till redaktionen.
 

Myndighetsrelaterade länkar

National Infrastructure Protection Center (NIPC)
 

Försvarsrelaterade länkar

Informationskrigskansliet, FHS
 

Forskningsrelaterade länkar

Center for International Security and Cooperation (CISAC), Stanford university
Harvard Information Infrastructure Project
RAND
International Centre for Security Analysis (ICSA)
Information Warfare Database
Information Warfare and Information Security on the Web
 
 

Statliga myndigheter, organisationer och sammanslutningar

Institute for the Advanced Study of Information Warfare
The Terrorism Research Center (TRC)
Security Store Infowar
Global Terrorism
Information Warfare Links
 
 

Senast ändrad 2001-11-26
© RiskNet/FOI