IT-relaterade hot

Forskning

 
 
 
Forskningsfinansiärer & uppdragsgivare

Försvarsdepartementet, Fö
Överstyrelsen för civilt försvar, ÖCB

Forskningsorganisationer

Försvarshögskolan, FHS
Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI
Styrelsen för psykologiskt försvar, SPF
 
 

Senast ändrad 2001-11-09
© RiskNet/FOI