Störningar i elförsörjningen

Länkar

Obs! Om du tycker att det saknas viktiga länkar så uppskattar vi om Du  skickar dina synpunkter till redaktionen.
 
Elenergi i nätet - Rikligt med länkar till sidor som har anknytning till elkraft, både utländska och svenska sidor

Akademiska institutioner, forskningsråd och liknande

CTH, Institutionen för elkraftteknik
KTH, Institutionen för elektrotekniska system
Uppsala universitet, Institutionen för högspänningsforskning
ELFORSK, Svenska elföretagens forsknings- och utvecklings AB

Statliga myndigheter, organisationer och sammanslutningar

Statens Energimyndighet
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI)
Svenska Kraftnät
Elsäkerhetsverket
Svensk Energi
Överstyrelsen för civil beredskap (ÖCB)

För länkar till företag, konsulter mm - se länksamlingen "Elenergi i nätet" ovan.
 

Senast ändrad 2002-03-12
© RiskNet/FOI