Störningar i elförsörjningen

Forskning

 
Forskningsfinansiärer & uppdragsgivare:

ELFORSK AB
Statens Energimyndighet (STEM)
Stiftelsen för strategisk forskning (SSF)
Forskningsrådsnämnden (FRN)
Överstyrelsen för civil beredskap (ÖCB)
Kraftbolag

Forskningsorganisationer:

Elkraftteknik, Chalmers Tekniska Högskola (CTH)
Elektrotekniska system, Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)
Institutionen för högspänningsforskning vid Uppsala universitet
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI)
Konsult och kraftföretag

 
 

Senast ändrad 2002-03-12
© RiskNet/FOI