Översvämningar och dammbrott

Tidskrifter, Litteratur & Referenser

Här följer en  lista över tidskrifter och litteratur som är av intresse inom området Översvämningar och dammbrott.

Obs! Om du tycker att det saknas viktiga referenser eller om Du har synpunkter på hur en litteratur & tidskriftssida skall se ut så uppskattar vi om Du  skickar dina synpunkter till redaktionen.

Litteratur

Amazon.com Search: "Flood"

LIBRIS - Sök: "Översvämning"

Flood Response and Crisis Management in Western Europe : A Comparative Analysis; Uriel Rosenthal (Ed.), Paul 't Hart (Ed.); ISBN:3540636412; Springer Verlag, April 1998.

Everything in Its Path - Destruction of Community in the Buffalo Creek Flood; Kai T. Erikson; ISBN:0671240676; Simon & Schuster, April 1978.

Cristofano, E. A., 1965, Method of Computing Erosion Rate for Failure of Earthfill Dams, U.S. Bureau of Reclamation, Denver, Colorado.

Harris, G. W., and D. A. Wagner, 1967, "Outflow from Breached Earth Dams," University of Utah, Salt Lake City, UT.

Lou, W. C., 1981, "Mathematical Modeling of Earth Dam Breaches," Thesis, presented to Colorado State University, at Fort Collins, Colorado, in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy.

Ponce, Victor M., and Andrew J. Tsivoglou, 1981, "Modeling Gradual Dam Breaches," Journal of the Hydraulics Division, Proceedings of the
ASCE, Vol. 107, No. 7, p. 829-838.

Singh, V. P., and P. D. Scarlatos, 1985, "Breach Erosion of Earthfill Dams and Flood Routing: BEED Model," Research Report, Army Research
Office, Battelle, Research Triangle Park, N.C., 131 p.
 

Referenser
ICOLD (1995), Dam Failure Statistical Analysis, Bulletine 99, ISSN 0534-8293.

SMHI, Research and Development at the Swedish Meteorological and Hydrological Institute, (1996).

Bergström, Sten, Dimensionerande flöden för dammanläggningar, (1997), SMHI.

Flödeskommittén (1990) Riktlinjer för bestämning av dimensionerande flöden för dammanläggningar. Slutrapport från Flödeskommittén. Statens Vattenfallsverk, Svenska Kraftverksföreningen, SMHI.

Skoog, B., Dambrottet i Noppikoski, Dammsäkerhetsseminarium ´90, VAST/Vattenfall, ISBN 91-7186-286-2.

Senast ändrad 1999-11-22
© RiskNet/FOI